Select Page

Apie projektą

 

Gerbiamie ji bibliotekų vadovai ir darbuotojai

Maloniai informuojame, kad Lietuvos bibliotekininkių draugija kartu su Valstybine duomenų apsaugos inpekcija įgyvendino projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“, kuris buvo iš dalies finansuojamas ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto. Projekto finansavimo ir administravimo sautartis (toliau – sutartis) pasirašyta 2013 m. birželio 04 d. Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-006. Sutartį pasirašiusios šalys: LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos bibliotekininų asociacija.

Projekto trukmė – 18 mėnesiai. Projekto pradžia – 2013 m. birželio mėn., pabaiga – 2014 m. gruodžio mėn.

Projektą įgyvendino partneriai:

1. Lietuvos bibliotekininų draugija – partneris, atsakingas už projekto įgyvendinimą (toliau – Pagrindinis partneris);

2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

3. Dalyvio teisėmis projekte dalyvavo Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacija. Projekto tikslas – sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą;

Projekto uždaviniai:

1.1. Sukurti prielaidas valdžios ir NVO sektorių partnerystei asmens duomenų apsaugos srityje;

1.2. Sukurti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo priemones viešosios politikos įgyvendinimo gerinimui asmens duomenų apsaugos srityje.

Projekto metu buvo įgyvendintos tokios veiklos:

Veiklos Nr. Veiklos pavadinimas Rezultatai
1.1.1. „Visuomenės nuomonės ir interesų pažinimo tyrimo atlikimas bei rekomendacijų parengimas dėl valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo“ atliktas 1 tyrimas, parengta 1 rekomendacija
1.1.2. „Viešos valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo konferencijos suorganizavimas“ suorganizuota 1 konferencija
1.2.1. „Interaktyvios duomenų bazės konsultacinei veiklai sukūrimas“ sukurta 1 interaktyvi duomenų bazė
1.2.2. „LBD narių parengimas vykdyti gyventojų konsultacinę veiklą“ sukurta 1 metodika (planuojama apimtis 40-50 psl.), 1 tinklo bendradarbiavimo nuostatai, sukurtas 1 valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo tinklas, konsultuota 205 asm.;
1.2.3. „Informacinės ir metodinės medžiagos parengimas ir leidyba“ parengta ir išleista informacinė ir metodinė medžiaga (30000 egz., planuojama apimtis 25-30 psl.), parengtas ir išleistas informacinis plakatas (600 vnt.).

 

Projekto metu buvo sudarytos galimybės aktyviausiems LBD nariams dalyvauti konsultaciniuose mokymuose dėl konsultavimo paslaugų duomenų apsaugos klausimais teikimo bibliotekose, naudojant projekto metu sukurtą duomenų bazę.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė

Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkės pavaduotojas Petras Zurlys

Free WordPress Themes, Free Android Games