Select Page

Klausiate – Atsakome

 

– Paklausimas išnagrinėjamas ir konsultacija paklausėjui suteikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos
(vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875)

– Paklausimo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios VDAI gauna paklausimą

– VDAI nuomonė pateikiama teikiant tik rašytines konsultacijas.
– Teikiant konsultacijas elektroniniu paštu, pateikiama įgalioto teikti konsultacijas valstybės tarnautojo, kaip asmens duomenų apsaugos specialisto, nuomonė
(vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1T-33(1.12.), 83 punktu)

Dažnai užduodami klausimai:

1. Kaip parengti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atsakymą, kad esate registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas?


2. Už duomenų apsaugą atsakingas asmuo ar padalinys – kas jis?


3. Kaip duomenų valdytojui įgyvendinti duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą?


4. Dažnai pasitaiko, kad įvairiose įmonėse, įstaigose ar organizacijose prašoma pateikti asmens kodą. Ar toks reikalavimas yra teisėtas? Ar galiu nesutikti jį atskleisti?


5. Įmonės, įstaigos ir organizacijos reikalauja pateikti asmens duomenis. Ar toks reikalavimas yra teisėtas?


6. Ketiname tvarkyti asmens duomenis kompiuteriu. Prašome paaiškinti, kokius veiksmus turime atlikti, kad nepažeistume Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.


7. Ką privalo žinoti apie asmens duomenų apsaugą internetinės parduotuvės steigėjas?


8. Informavimas vykdant vaizdo stebėjimą.


9. Gavote elektroninio pašto pranešimą ar trumpąją žinutę (SMS) su tiesioginės rinkodaros pasiūlymu, bet sutikimo dėl to nebuvote davę?.


10. Duomenų teikimas į jungtines skolininkų duomenų rinkmenas Jums tapus skolininku.


11. Ką daryti, jeigu mano, kaip duomenų subjekto, teisės buvo pažeistos?.


12. Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais aspektai.


13. Ar gali duomenų valdytojas paskelbti asmens duomenis viešai?.


14. Gaunu elektroninio pašto pranešimus bei trumpąsias SMS žinutes agituojančias balsuoti už vieną ar kitą kandidatą rinkimuose. Ar tokie pranešimai yra siunčiami teisėtai?.


15. Ar Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nagrinėja skundus dėl fizinių asmenų šmeižto internetiniuose forumuose?


16. Ar garso įrašas bei vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas yra asmens duomenys?


17. Ar galima fotografuoti asmens dokumentą, pavyzdžiui, teikiant tam tikras paslaugas?


18. Ar galima asmens tapatybės kortelę ar pasą paimti kaip užstatą?


19. Ar gali daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos nariai susipažinti su bendrijos narių sąrašu (įgaliotinių sąrašu)?


20. Ar energijos suvartojimo skaitiklių rodmenys yra asmens duomenys?


21. Kaip įgyvendinti teisę būti pamirštam „Google“ sistemoje?


22. Ar savivaldybių civilinės metrikacijos skyriai turi teisę viešai skelbti asmenų, ketinančių registruoti santuoką, sąrašus su asmens duomenimis?


23. Ar nepilnametis turi teisę duoti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais?


24. Esu fizinis asmuo. Įsigijau vaizdo registratorių. Ar prieš pradėdamas jį naudoti privalau užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre?


25. Ar darbdavys prieš įdarbinimą turi teisę prašyti kandidato į darbuotojus pateikti teistumo pažymą?

Free WordPress Themes, Free Android Games